سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مریم سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی، دانشگاه اصفهان
حمیدرضا پاکزاد –
مهرداد پسندی –
مهدی کمالی –

چکیده:
منطقه مورد مطالعه بخشی از فلات قاره دریای عمان است که تحت تاثیر ورود انواع فلزات سنگین به صورت طبیعی و یا فعالیت های انسانزاد می باشد. جهت تعیین عوامل موثر بر تمرکز برخی از فلزات سنگین در منطقه، در مجموع ۱۶ نمونه رسوب سطحی از بستر فلات قاره دریای عمان برداشت گردید. نمونه های مذکور مورد آنالیزهای دانه بندی، جذب اتمی (AAS) و کلسی متری قرار گرفتند. همچنین به منظور تشخیص عوامل طبیعی حمل کننده فلزات سنگین در منطقه، از رسوبات مورد نظر مقاطع میکروسکوپی تهیه و مطالعه گردید. بررسی غلظت عناصر در بخش های گلی و ماسه ای رسوبات نشان دهنده بالاتر بودن غلظت عناصر مورد مطالعه از حد استاندارد ((U.S.EPA و همچنین عملکرد فرایندهای طبیعی در تمرکز عنصر Sr و مقادیری از عنصر Zn در بخش شرقی و تاثیر فرایندهای انسانزاد در تمرکز عناصر Ni, Cr و مقادیری از Zn در بخش غربی منطقه می باشد.