سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد صادقی نژاد – دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
صنم منصوری – دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
مهدی تبسمی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هر حرفه ای، بسته به نوع تولیدات یا خدماتی که ارائه می دهد، نیاز به فراگیری دانش، مهارت و نیز ویژگی های خاص فردی دارد که اگر از ابتدا به تطابق میان ویژگی های فردی افراد با شغل مورد نظر توجه کافی مبذول نگردد، سازگاری فرد با آن شغل دچار مشکل خواهد گردید . بر این اساس هدف از برگزاری آزمون، گزینش مناسب ترین افراد برای یک رشته یا حرفه است . این امر هنگامی به بهترین وجه تحقق می یابد که افرادی برای ورود به یک حرفه انتخاب شوند که ویژگی های آنها با خصوصیات آن حرفه سازگاری داشته باشد . در ایران نیز، آزمون سراسری، صرفاً به سنجش اطلاعات نظری و استعداد تحصیلی داوطلبان می پردازد، در حالی که هم شرایط تحصیل و هم شرایط کار دامپزشکی با سایر رشته ها متفاوت است . بررسی مشاغل مختلف و شرایط محیط کار آنها، و تعیین خصوصیات شخصیتی لازم برای این مشاغل، نشان می دهد که این حرفه نیاز به شخصیتی جستجوگرایانه داردو درجاتی از خصوصیات شخصیتی واقع گرایانه
و اجتماعی نیز لازم است .
با توجه به اهمیت گزینش صحیح از میان داوطلبان ورود به حرفه دامپزشکی و فقدان مطالعه قبلی در این زمینه در کشور، این مطالعه با هدف تعیین خصو صیات شخصیتی دانشجویان جدیدالورود دامپزشکی و بررسی تناسب آن ها برای تحصیل و کار در این حرفه انجام شده است . پژوهش به صورت توصیفی در دانشکده دامپزشک ی دانشگاه ارومیه صورت گرفت . انتخاب نمونه به صورت آسان انجام شد و ۴۰ نفر از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ با استفاده از پرسشنامه شغلی شخصیتی هالند مورد بررسی قرار گرفتند . براساس نتایج به دست آمده، ۷۰ درصد از دانشجویان به لحاظ شخصیتی خصوصیاتی مناسب برای حرفه دامپزشکی نداشتند . نزدیک به نیمی از دانشجویان دامپزشکی، به لحاظ بارزترین خصوصیات شخصیتی با خصوصیات لا زم برای این حرفه سازگاری نداشتند . پیشنهاد می شود که از آزمون های شخصیت و تستهای رغبت سنج برای انتخاب بهترین دانشجویان ا ز میان افرادی که صلاحیت های علمی و استعداد تحصیلی خوبی را نشان داده اند، برای تحصیل در رشته دامپزشکی استفاده شود