سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر سلیمی – فارغ التحصیل مهندسی ماشینهای ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا سراجیان – فارغ التحصیل مهندسی ماشینهای ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای توسعه صنعت ریلی در هر زمان و مکانی نیاز به بحث و بررسی پیرامون اندرکنش چرخ و ریل احساس میشود چرا که پایه و اساس پیشرفت و بهینه سازی این صنعت مطالعه علمی این مبحث است. در مقاله حاضر پارامتر تنش تماسی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندرکنش بین چرخ و ریل مورد بررسی قرار گرفتند. در این مقاله اعداد دقیق تنشهای تماسی بدست نمی آیند چرا که در تنشهای تماسی غیر از شکل و جنس چرخ و ریل مباحث پیچیده پلاستیسیته ،هیدرواستاتیک،سختی سطحی و… نیز دخیل هستند.
از نرم افزارهای FEM برای مدلسازیتماسی چرخ و ریل استفاده شده که حالتهای مختلف تماس(به صورت نو و ساییده شده) را مورد تحلیل قرار میدهد. در ابتدای این تحقیق بحثی در رابطه با تئوری تماس آورده شده و جایگاه تنشهای تماسی و سطحی در آن مشخص میشود. در ادامه بحث مدلسازی و تحلیل توسط نرم افزار FEM گنجانده شده و در پایان با بدست آوردن نتایج و جدول بندی آنها، مقایسه ای بین حالتهای مختلف تماسی صورت گرفته و در رابطه با آنها بحث شده است.