سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود محمودی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمد حق پناهی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عملیات فرم دهی کشش متقارن روی ورق های نازک ، شامل تغییر فرمهای پیچیده بلانک می باشد. در این فرآیند،طبیعت تغییر فرم و پیش بینی توزیع کرنش و کرنشهای حدی که شروع نازک شدن موضعی را تعریف می کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین در پایان فرم دهی و جدا شدن پانچ از ورق ، با نظر به برگشت فنری ورق، مقداری تنش پسماند در آن بجای می ماند. در این مقاله به شبیه سازی پروسه و ارزیابی آن با کمک المانهای غشایی و پوسته ای در دو حالت متقارن و نیز سه بعدی پرداخته شده است. مقادیر کرنش شعاعی ، کرنش محیطی و نیروی پانچ به ازای پیشروی ، توسط شبیه سازی بدست آمده و نتایج با مقادیر تجربی و نیز مقادیر عددی مقایسه شده است. همچنین مقادیر تنش پسماند در بالا و پایین ورق، با نظر به خاصیت برگشت فنری بدست آمده است. مقایسه نتایج ، تطابق خوبی را نشان می دهد.