سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا نداف – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی، بهداشت روانی محیط کار است و ارتقای آن همیشه مدنظر بوده است. در چند دهه اخیر در ایران و سایر کشورها توجه محققان این امر معطوف شده است. با توجه به اینکه فشار روانی از عوامل تعیین کننده کاهش کمی و کیفی عملکرد کارکنان است به نظر می‌رسد که تحقیق درباره علل به وجود آورنده این عوامل می‌تواند تصویری گویاتر از آنچه معمولاً در ذهن داری به ما ارائه دهد. بررسی تنش‌های شغلی ناشی از عوامل مختلف محیط کار و کارکنان (صنایع شیمیایی فارس) موضوع تحقیق حاضر است. کارکنان به طرق مختلف تحت تأثیر فشارهای روانی قرار دارند. در این پژوهش عوامل تنش‌زا شامل عدم شناخت مواد شیمیایی، خط مشی و سیاست‌های سازمانی، وضعیت فیزیکی محیط کار و درآمد کارکنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در مطالعه‌ای که در بین کارکنان (صنایع شیمیایی فارس) با جمعیت ۵۶۶ نفر صورت گرفت تعداد ۱۰۰ نفر از کارکنان طی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی انتخاب شدند و تفصیل چهار عامل ذکر شده در تنش‌های شغلی آن‌ها مورد پرسش قرار گرفت و با استفاده از نرم‌افزار spss مشخص گردید که عوامل چهارگانه تعیین‌شده پستی فراوانی بر روی تنش‌های شغلی افراد دارد. لذا با استفاده از نتایج تحقیق پیشنهاداتی در جهت کاهش تنش شغلی کارکنان و همچنین پیشنهاداتی برای آینده تحقیقات علمی ارائه شده است.