سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان ربیع زاده – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) دانشکده مکانیک
علی حسن بیگی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) دانشکده مکانیک
محمد مفیدفر – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) دانشکده مکانیک
طاهر ربیع زاده – کارشناس، دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به استفاده از مواد اف.جی.ام در مواردی که مرزهای وسیله‌ای در معرض شرایط مختلف می‌باشند به گونه‌ای که هریک از این مرزها استفاده از ماده خاصی را ایجاب می‌کنند، و با توجه به کاربردهای وسیع صنعتی دیسکهای دواری که در یک شعاع، مرز آنها در شرایط خورنده یا فرساینده قرار دارد و در شعاع دیگر نیاز به اتصال به یک شافت دوار می‌باشد، در این مقاله به بررسی تنش‌های ایجاد شده در داخل دیسک دواری از جنس ماده اف.جی.ام پرداخته شده است. در این مقاله مدول یانگ و ضریب پواسون ماده اف.جی.ام به کار رفته مدل توانی فرض شده است و جهت حل معادلات از روش‌های عددی تفاضل محدود استفاده شده است.