سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمود طیب غفاری – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
عباس سعیدی – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

رشد و نمو دانه در گندم از سه منبع کربن ناشی می شود آسیمیلاسیون جاری، انتقال مجدد آسیمیلات های قبل از گرده افشانی که عمدتا در ساقه ذخیره می شوند و انتقال ناشی از آسیمیلانهایی که بعد از گرده افشانی موقتا در ساقه ذخیره می شود.