سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا شریفان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان
جلال جعفرپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مردم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده:

اهمیت و ارزش یک تالاب با توجه به موجودیت و نقشی که در حیات اجتماعی – اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد و تاثیر آن بر حیات چرخه اکول و ژیکی امری مشهود است. حفاظت از تنوع زیستی تالابها در حفظ ، بقاء و عملکرد های مشهود و نا مشهود تالاب و حمایت از ادامه چرخه اکولوژیک آن اهمیت بسزایی دارد که تشکیل هر چند ساله کنوانسیون های بین المللی بر وجود این حفاظت تاکید میکنند. امروزه با توجه به روند صنعتی شدن و گسترش آلودگیها میزان تخریب زیستگاه و کاهش تنوع زیستی افزایش یافته است. اهمیت شناسایی تنوع زیستی بر کیفیت حفاظت و مدیریت تالاب ها می افزاید . در این مقاله با توجه به مطالعات صورت پذیرفته در طی سالهای اخیر در جهت شناسایی تنوع زیستی موجود در فون و فلور تالاب بین المللی امیرکلایه به معرفی تنوع زیستی این تالاب پرداخته شده است و تعداد و تنوع حیات وحش و گیاهان تالاب نشان داده شده است .و در پایان به عوامل تهدید کننده تالاب و تنوع زیستی آن و روشهای مدیریتی در جهت حفاظت از تالاب پرداخته شده است