سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تیرداد مقصودلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عبدالرحیم پذیرا –
سیده مریم امامی –

چکیده:

این تحقیق بر روی رودخانه شاپور به منظور تعیین تنوع گونه ای ماهیان صورت پذیرفت . مجموع در این مطا لعه ۹ گونه در رودخانه شاپور صید گردید که بیشترین فراوانی مربوط به جنس سیاه ماهیانCapoeta) بود و باربوس ماهیان در رتبه دوم قرار داشتند،کمترین فراوانی نیز متعلق به مارماهی خاردار آب شیرین Mastacembelus mastacembelus و Glyptothorax silvia بود.