سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا متقی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه مازندران
آرزو کیهان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نرگس ابدالی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
زهرا نور محمدی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

تحقیقات انجان شده توسط گروه زیتون در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه بررسی صفات مورفولوژیک ارقام مختلف زیتون نشان داد که ارقام زراعی زیتون موجود در استانهای گیلان و زنجان که تحت یک نام معرفی می گردند، دارای تنوع در داخل جمعیت خود هستند و بر اساس صفات مورفولوژیک هسته، هر کدام به چندین رقم تقسیم می شوند. در این تحقیق برخی از ارقان زیتون ایرانی با استفاده از روش RAPD مورد بررسی قرار گرفتند. بعداز استخراج DNA از برگ زیتون، آزمایش PCR با استفاده از پرایمرهای RAPD (گروه C) انجام شد.
به باندهای DNA روی ژل اکریلامید امتیاز داده شد و داده ها با نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای به روش Wards و UPGMA، ارقام مورد مطالعه را به دو خوشه اصلی تقسیم نمود. نتایج بررسی مولکولی این ارقام با استفاده از مارکر RAPD تا حد زیادی بررسی مورفولوژیک را تأیید نمود.