سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فهمیه شاهین نیا – موسسه تخحققات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس سعیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی میزان تنوع و مطالعه همبستگی بین صفات مرتبط با کیفیت نانوایی از طریق تجزیه ضرایب مسیر ۱۴۵ ژنوتیپ گندم نان مرکب از ۹۰ لاین اصلاحی و ۵۵ رقم بومی و زراعی مودر مطالعه قرار گرفتند.