سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود رامین – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

دو طرح تحقیقاتی طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۰ جهت شناسایی ماهیان رودخانه ارس و دریاچه سد ارس انجام شد. تعداد ۱۲ ایستگاه در نقاطمختلف رودخانه و دریاچه سد ارس جهت نمونه برداری در نظر گرفته شد. نمونه برداری بصورت فصلی و با استفاده از ابزار مختلف صید شامل دستگاه الکتروشوکر-سالیک و پره انجام گرفت. نتایج حاصل از شناسایی ها نشان داد که تعداد ۲۴ گونه های ماهی متعلق به ۷ خانواده در رودخانه ارس وجود دارد و تعداد ۱۵ گونه ماهی از ۵ خانواده در دریاچه پشت سد ارس زندگی می کنند. خانواده های شاسایی شده شامل Cyprinidae – Siloridae – Baltoridae – Cobitidae – Poecilidae – Percidae – Gobiidae می باشند که خانواده کپور ماهیان با ۱۵ گونه در رودخانه ارس و ۱۱ گونه در دریاچه ارس از بیشترین تنوع برخوردار هستند.