سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد –
شیوا بیک –
حسن قلندری –

چکیده:

تنوع و تراکم پرندگان آبزی در تالاب بوجود آمده از زهاب کشت و صنعت های نیشکر امیرکبیر و میرزا کوچک خان(واحدهای غربی)، از مهر ماه ۱۳۸۶ تا شهریور سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. شمارش پرندگان بصورت ماهانه و به روش Total count انجام گرفت. در این بررسی ۴۱ گونه پرنده آبزی شناسایی شد که فلامینگو با جمعیت ۷۱۲۳۰ قطعه بیشترین و حواصیل زرد با ۱ قطعه کم ترین جمعیت را به خود اختصاص دادند. شاخص های تنوع محاسبه شده عبارتند از: شاخص غالبیت گونهای سیمپسون (حداقل در تیر ماه ۰/۸۵ و حداکثر در آذر: ۰/۳۳ شاخص تنوع گونه ای شانون وینر( حداقل در تیر ماه۰/۶۵ و حداکثر در آذر ماه۲/۴۵۲ شاخص غنای گونهای مارگالف (حداقل درفروردین:۱/۵۰ و حداکثر در اسفند:۳/۰۷ برای بیان اختلاف بین تنوع و جمعیت پرندگان در چهار فصل از آنالیز واریانس یک طرفه با سطح معنی دار ۹۵% استفاده شد. نتایج این آنالیز نشان داد که در تالاب نیشکر اختلاف معنی داری بین چهار فصل از این لحاظ وجود ندارد.