سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید سعید پورداد – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
محمد مقدم – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولیزاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
یوسف عرشی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان از نظر صفات زراعی و پروتئین های دانه ۹ رقم به همراه ۳ هیبرید جدید و یک لاین بر عقیم آفتابگردان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه به مقایسه گذاشته شدند.