سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسدالله احمدی خواه – اصلاح نباتات دانشگاه لومونوسف مسکو
قربانعلی نعمت زاده – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران
لیلا نیری پسند – دانشگاه مازندران
هوشنگ گروچینی – دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج تعداد ۵۸ رقم برنج در مزرعه تحقیقات دانشکده علوم کشاورزی ساری در سال زراعی ۱۳۷۹ کشت گردید صفات مورد مطلاعه عبارت بودند از ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه، طول خوشه،، تعداد پنجه در بوته، طول ی برگ پرچم، عرص برگ پرچم نسبت طول به عرض برگ پرچم تعداد برگ پنجه اصلی تعدا دکل دانه در خوشه تعداد دانه پر در خوشه تعداد دانه پوک در خوشه درصد عقیمی خروج خوشیه از غلاف برگ پرچم اولین تاریخ ظهور خوشه رسیدن کامل وطول دوره پر شدن دانه.