سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد نژاد گشتی – کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده
سعید اسماعیل خانیان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
سید احمد میرهادی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
بهزاد همتی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ۱۰ نشانگر ریز ماهواره ای (BM4621, BM121, oarAE133, oarJMP23, oarFCB304, TGLA122, MAF64, LSCV36, LSCV41, LSCV36) به بررسی تنوع ژنتیکی در بز رایینی پرداخته شد. هر ۱۰ جایگاه به خوبی توسط PCR تکثیر شدند. از اطلاعات حاصل از جایگاه LSCV38 به دلیل داشتن تعداد زیادی آلل صفر در انجام مراحل مختلف آنالیز صرف نظر شد. ۹ جایگاه باقیمانده در تمام جمعیت ها ۱۰۰% چندشکل بودند. تعادل هاردی – واینبرگ در سطح احتمال (۰٫۰۰۵ P) را با مورد آزمون قرار دادیم. تنوع ژنتیکی بر حسب متوسط هتروزایگوسیتی مورد انتظار نا اریب به ازای تمامی جایگاه های به کار رفته برآورد شد. همچنین با استفاده از داده های ریز ماهواره ها به محاسبه PIC و شاخص اطلاعات Shanon به عنوان معیارهای دیگر تنوع ژنتیکی پرداختیم