سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد علی رجایی اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین عمرانی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سیروس امیری نیا – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رسول واعظ ترشیزی – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تنوع ژنتیکی و فواصل ژنتیکی میان ۴ سویه بلدرچین ژاپنی (Pharach, English white, Manchurian Golden Tuxedo) با استفاده از ۶ جایگاه ریزماهواره ای (GUJ0021, GUJ0070, GUJ0097, GUJ0034, GUJ0059, GUJ0049) پرداخته شده است. درخت فبلوژنتیک به روش Neighbor-joining و با استفاده از نرم افزار POPGENE ترسیم شد و ماتریس روابط ژنتیکی نیز با همین نرم افزار به دست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد که سویه های مذکور در دو گروه عمده قرار می گیرند. گروه اول شامل سویه های English white, Manchurian Golden Pharach, و در گروه دیگر سویه Tuxedo قرار دارد. همچنین کمترین فاصله ژنتیکی به میزان ۰/۵۵۶۶ میان سویه های English white و Pharach و بیشترین فاصله ژنتیکی بین سویه های Pharach و Tuxedo به میزان ۱/۴۶۵ به دست آمد.