سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرید نورمند موید – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
یوسف انصاری – موسسه تحقییقات کشاورزی دیم

چکیده:

مطالعه تنوع ژنتیکی جوامع گیاهی و انتخاب والدین برای دورگ گیری همواره برای بهنژاد گران گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است این طرح که در راستای همکاری با مرکز بین المللی ICARDA اجرا گردیده شامل ۱۲۰ لاین و رقم جو زمستانه و بینابین می باشد که بصورت مشاهد ای و مقایسه عملکرد بدون تکرار با در نظر گرفتن خصوصیات زراعی مطلوب برررسی شده است.