سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا توکل افشاری – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
بهارک روندی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

جوانه زنی قبل از برداشت سبب کاهش کیفیت محصول ه مچنین تولیدات نهایی بدست آمده از آن محصول خواهد شد شناسایی و معرفی ارقام مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت به عنوان یکی از مهمترین راه بردهای تحقیقات هت مبارزه با آن مشکل در نظر گرفته می شود.