سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیر وزیری زاده – عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
عبدالمجید حسینی – کارشناس مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس – دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی تأثیر فاضلابهای شهری منطقه شهری بوشهر بر روی ساختار اجتماعات پرتاران منطقه بین و جزر ومدی و شناخت گونه های شاخص بیولوژیکی و نهایتاً ارزیابی اثرات این فاضلابها، طی بهار ۱۳۸۱ لغایت زمستان ۱۳۸۱ از ۷ ایستگاه تحت ریزش فاضلاب شهری و یک ایستگاه فاقد آلودگی فاضلاب (شاهد)، مجموعاً ۱۰۵۶ نمونه کفزی جمع آوری و پس از جداسازی و تثبیت، شناسایی گردیدند. نمونه برداری در بخش های صخره ای با استفاده از کوادرات۵۰×۵۰ سانتیمتر و کاردک فلزی و در سواحل ماسه ای با استفاده از یک نمونه بردار مغزه گیر (Core sampler) تا عمق ۵ سانتیمتر صورت گرفت. در این بررسی مجموعا۳۲ گونه متعلق به ۱۶ خانواده از پرتاران مورد شناسایی قرار گرفتند. از یافته های بسیار مهم این بررسی، شناسایی کرم پرتارCapitella capitata که شاخص بیولوژیکی مناطق آلوده می باشداست.. نتایج حاصله از این بررسی حاکی از آلودگی بسیار بالای سواحل مورد بررسی به مواد آلی ناشی از فاضلاب می باشد.