سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شادرام یزدانی –
بهروز بهروزی راد –

چکیده:

سه واحد توسعه نیشکر در جنوب اهواز ( فارابی، دعبل خزاعی و سلمان فارسی ) از تابستان ۱۳۸۰ زهاب خود را به درون تالاب شادگان تخلیه می نمایند . هدف از این بررسی، مقایسه تنوع پرندگان آبزی در محل ورود زهاب نیشکر به تالاب شادگان و منطقه طبیعی آن تالاب بود . به این منظور، از فروردین تا اسفند ۱۳۸۳ در این دو منطقه پرندگان آبزی بصورت هر ماه یک بار و به روش " شمارش کل " شمرده شده و شاخص های غنای گونه ای مارگالف و تنوع گونه ای سیمپسون در دو منطقه محاسبه گشت . در محل ورود زهاب نیشکر ۲۱ گونه و در منطقه طبیعی ۱۹ گونه پرنده آبزی شناسایی شد . که از این میان در محل ورود زهاب نیشکر به تالاب شادگان بیشترین تعداد گونه ها( ۱۳ گونه ) ، در فصل پائیز و زمستان و در منطقه طبیعی بیشترین تعداد گونه ها (۱۴ گونه ) در فصل بهار مشاهده شد . گونه غالب در محل ورود زهاب نیشکر به تالاب شادگان، اگرت کوچک و در منطقه طبیعی، ماهی خورک ابلق بود . شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون ( بجز پائیز ) و غنای گونه ای مارگالف در محل ورود زهاب نیشکر نسبت به منطقه طبیعی مقادیر بیشتری را نشان داد که این موضوع می تواند بدلیل ورود مواد آلی از طریق زهاب نیشکر به تالاب شادگان و یا کم تحرک شدن آبزیان در این بخش از تالاب بدلیل شوک ناشی از افزایش شوری آب در اثر ورود زهاب نیشکر باشد که این فرایند در کوتاه مدت امکان تغذیه پرندگان از این منطقه را افزایش داده و موجب تجمع پرندگان در محل ورود زهاب نیشکر به تالاب شادگان می شود .