سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسینعلی اصغرنیا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط- مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاون
قاسمعلی عمرانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت تهران
محمود محمودی – عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت تهران
گلناز کریمی نیا – کارشناس بهداشت عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

در جهان امروز زباله ها بعنوان یک آلاینده زیست محیطی مهم شناخته شده اند. چند دهه ای است که با رخدادهای بزرگ فرآیند صنعتی در جهان، زباله نیز به همراه آلودگی های روز افزون، خاک، آب و هوا و زنجیره زیست محیطی، زیستگاه انسان را با تهدید ناخواسته ای روبرو نموده است. از این رو اگر چاره اندیشی نشود و از بار آلودگی بویژه مواد زائد جامد، طرق جمع آوری، دفع و انباشت غیر بهداشتی آنها کاسته نگردد، تندرستی، سلامت و بهداشت عمومی با ناهنجارهای فراوانی روبرو خواهد گردید.در حال حاضر در کشور ما دفع زباله در شهرها و روستاها دارای مشکلات بهداشتی فراوانی بوده و باعث تهدید سلامتی انسان و آلودگی محیط زیست می گردد بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع دفع زباله ها از محیط زندگی در این تحقیق استفاده از کرم های خاکی نوع ایزنیا فوئتیدا در تبدیل زباله های شهری(خانگی) به کود آلی(کمپوست) مورد بررسی قرار گرفت است. همانطور که ذکر شد هدف از انجام این پژوهش تبدیل زباله ها به کود کمپوست با استفاده از کرم های خاکی بوده که صرف نظر از رهایی از مشکلات مربوط به جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله ها و هزینه های مربوطه دارای منافع اقتصادی بوده و راه را برای یک بازیافت اصلی از مبدا تولید هموار می نماید. در این تحقیق زباله های خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا (کرم کمپوست) در مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی بابل از تاریخ آذر ماه لغایت بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به کود کمپوست تبدیل شده است. ابتدا کیفیت مواد زائد جامد(مواد اولیه کمپوست) از نظر میکروبی ، انگلی؛ فلزات سنگین و مواد مغذی (P , K , N، …) مورد بررسی قرار گرفته است بدین ترتیب که ۳ نمونه از مخلوط مواد اولیه از نقاط مختلف داخل حوضچه کمپوست برداشته و به آزمایشگاه منتقل و مورد آنالیز قرار گرفت. پس از بعمل آمدن کمپوست، ۳ نمونه از نقاط مختلف حوضچه برداشت نموده و پس از انتقال به آزمایشگاه دانشکده بهداشت تهران مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با کیفیت مواد اولیه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که کرم های خاکی کود دوست(کرم کمپوست) به راحتی قادرند مواد زائد آلی را به بیوهوموس یا کود غنی شده طبیعی تبدیل نمایند و با عمل حفاری که بطور مداوم انجام می دهند به هوا اجازه می دهند تا به عمق بیشتری از بستر نفوذ نموده و در نتیجه با فراهم آوردن شرایط مناسب هوازی، سرعت و جریان تبدیل ضایعات و زباله ها به کود را بیشتر نمایند و در نهایت کود آلی با کیفیت مناسب و عاری از آلودگی میکروبی و انگلی تولید نمایند.