سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید کریم حسینی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران
رضا مامقانی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران
سید عطا الله سیادت – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور تعیین و ارزیابی توارث پذیری عمومی واریانس و ضرایب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی امید پیشبرد ژ«تیکی و همبستگی ژ«تیکی صفت قدرت رویش اولیه گندم با عملکرد دانه و اجزا آن در شرایط دیم گرمسیری گچساران در سال زراعی ۷۸-۷۷ تعداد ۲۰ ژنوتیپ گندم نان بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران مورد مطالعه قرار گرفتند.