سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اعظم حبیبی پور – کارشناس ارشد آبخیزداری- دانشگاه یزد
جواد محجوبی – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی
محمدتقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه یزد

چکیده:

پراکنشنزولات جوی در کشور به گونه ای است که ایران را در ردیف کشورهای با محدودیت شدید آب قرار داده است. این موضوع بعضا باعث بروز تنشهای اجتماعی در کشور شده است. بر این اساس یکی از ضرورت های مدیریتی کشور، مدیریت منابع آب می باشد. در همین راستا ضرورت دارد نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی پیرامون منابع آب، تشخیص و بازسازی داده های ناقص و بعضاً نادرست، جمع آوری داده های جدید، پردازش و آنالیزداده ها، تخلیص اطلاعات و در نهایت کاربردی نمودن نتایج آن ها در مباحث مربوط به مدیریت منابع آب اقدام نمود. در این رابطه روش های مختلفی برای مطالعه و بررسی موضوعات متفاوت هیدرولوژیکی ارائه شده است.این در حالی است که در سال های اخیر شاهد حرکتی مستمر، از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی به خصوص در زمینه داده کاوی بوده ایم. در این تحقیق ابتدا سعی شده تا با تشریح کلی دو روش مهم داده کاوی ، برخی مطالعات منابع آب مبتنی بر این روشها و میزان موفقیت طرح های مزبور بررسی و در نهایت کارایی این مدل ها در مطالعات مربوط به منابع آب مورد نقد و بحث قرار گیرد.نتایج این تحقیق نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم به عنوان دو روش مهم داده کاوی، در تجزیه و تحلیل داده های مربوط به منابع آب کاربرد داشته وبرای هر دو نوع داده مربوط به کمیت و کیفیت منابع آب مناسب و قابل استفاده می باشند