سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آنوش سادات امینی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فرشاد عرفانی –

چکیده:

امروزه به منظور پیشگیری از آلودگی منابع آبی، تصفیه پسابها و فاضلابهای شهری و صنعتی بوسیله جاذب های ارزانقیمت ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این جاذبها زئولیت می باشد . در این تحقیق، از زئولیت کلینوپتی لولایت منطقه سمناندر اشکال پودری و گرانول ، در مقادیر مختلف ۱،۳،۵،۷و۱۰ گرم ، به منظورحذفیون آمونیوم از آبهای آلوده استفاده شده است. طی مراحل مختلف آزمایش که در سیستم ناپیوسته انجام گردید، علاوه بر توانایی زئولیت در جذب یون آمونیوم از آب، شرایط بهینه جذب نیز تعیین گردید.
نتایج حاصل از بررسیها و تجزیه و تحلیل آنها بوسیله نرم افزار آماری SPSS 9 نشان داد که زمان تعادل برای هر دو نوع زئولیت ۱۲۰ دقیقه بوده و بهترین دوز جاذب برای زئولیت گرانول ۱۰ گرم و برای زئولیت پودری ۵ گرم تعیین گردید. بررسی ایزوترمهای جذب و مقایسه آنها با مدلها نشان داد که فرایند جذب از مدل فروندلیچ پیروی می کند.
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که زئولیت منطقه سمنان توان بسیار خوبی با راندمان حدود ۹۵% در جذب آمونیوم از آب داشته و می تواند بجای جاذبهای گرانقیمت در تصفیه آبهای آلوده به آمونیوم مورد استفاده قرار گیرد.