سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر دل آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی نجفی علمداری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
مجید نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

داده های Level 2 ماهواره های GRACE که به صورت مدلهای ماهیانه میدان ثقل زمین ارائه می شوند، دارای قابلیتهای بالایی در تعیین تغییرات زمانی میدان ثقل زمین می باشند. از انجایی که تغییرات فصلی سطح آبهای زیر زمینی عامل عمده تغییرات تناوبی میدان ثقل می باشند، دراین تحقیق توانایی داده های ماهواره ای GRACE در آشکار سازی تغییرات سطح آبهای زیر زمینی در ایران بررسی شده است. نتایج مقایسه اولیه داده های GRACE و اندازه گیری های چاههای پیزومتری درایران بیانگر پتانسیل بالای داده های مذکو.ر در تعیین تغییرات فصلی آبهای زیر زمینی می باشد. به منظور دستیابی به نتایج دقیقتر، تحقیقات و مطالعات گسترده تری مورد نیاز می باشد.