سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلی غلام حسینی – کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تح
آرش جوانشیر – استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
امیرحسام حسنی – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

چکیده:

صدف (Pallas) (Zebra Mussel) Dreissena polymorpha جزء تصفیه کننده های مواد غذایی بوده و قادر است مواد غذایی خود را از آب فیلتر نموده و حجم بالایی از آب را تصفیه نماید. بر این اساس، توانایی این صدف در کاهش غیرمستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری درسیستم بسته مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل حضور دامنه وسیعی از مواد در فاضلاب، تحقیق روی دو غلظت نیترات و فسفات انجام پذیرفت. توده های صدف در واحدهای وزنی ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰ g تحت آزمایشات فیلتراسیون و جذب غیرمستقیم نیترات و فسفات از فاضلاب قرار گرفتند. به منظور تعیین میزان فیلتراسیون صدف D. polymorpha از کشت توام دوجلبک کلرلاو سندسموس استفاده گردید و جهت تعیین غلظت نیترات و فسفات، در قبل و بعد از حضور صدف مذکور درسیستم فاضلاب، نمونه گیری از ورودی و خروجی فاضلاب بعمل آمد. این آزمایشها ۳-۱۰ بار با توجه به دامنه واریانس تکرار گردید . در طی این تحقیق مشخص شد که جلبکها قادر به تقلیل غلظت نیترات (از ۱/۷۳ تا ۰/۰۳ mg.l-1 ) و فسفات از ۴/۴۸ تا ۰/۴۲ mg.l-1 ) می باشند. جذب نیترات و فسفات توسط توده های صدف نشان داد، در سیستم بسته بین وزن توده های صدف و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات همبستگی مثبت وجود دارد (۰/۹۹=R2) به طوری که با افزایش وزن توده های صدف، میزان جذب نیترات به طور میانگین ۰/۰۳ تا ۰/۱۱ mg.l-1و میزان جذب فسفات ۰/۰۱ تا ۰/۰۲ mg.l-1 می باشد. با توجه به میزان ناچیز جذب نیترات و بویژه فسفات توسط این صدف، صدف D. polymorpha برای استفاده در تصفیه فاضلاب شهری توانایی لازم را ندارد.