سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد رئیسی دهکردی – استادیار دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مکانیک
آزاده جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده

چکیده:

به دلایل کاربردهای مهندسی مطالعه جریان غیر دائمی اطراف مقاطع چهارگوش از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه قابلیت مدل k-e عدد رینولدز پایین لاندر و شامرا برای پیش بینی رفتار جریان سیال اطراف یک سیلندر مربعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش عددی در این تحقیق روش حجم محدود به همراه الگوریتم سیمپل می باشد. معادلات حاکم در یک شبکه نیمه جا به جا شده گسسته سازی شده اند. ترم های جابجایی در معادلات حاکم با استفاده از روش کوئیک مرتبه سه تقریب زده شده اند. برای منفصل سازی ترم های زمانی در معادلات حاکم از طرح مرتبه دوم کرنک – نیکلسون استفاده شده است. عدد رینولدز جریان بر اساس سرعت متوسط و بعد سیلندر مربعی Re=22000 می باشد. مقایسه بین نتایج عددی و آزمایشگاهی برای میدان سرعت نشان میدهد که حل دائمی قادر به پیش بینی رفتار جریان سیال در اطراف یک سیلندر مربعی به خصوص در منطقه ویک نمی باشد. درحالی که حل غیر دائمی منجر به نتایج قابل قبولی می شود. از طرفی پارامترهای کاربردی ازقبیل عدد استروهال و ضریب درگ در حالت غیر دائمی با نتایج تجربی به خوبی مطابقت دارد.