سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین ترابی جهرمی – دانشگاه شیراز ،بخش برق و الکترونیک
پاکنوش کریم اقایی – دانشگاه شیراز ،بخش برق و الکترونیک
شاپور گلبهار حقیقی – دانشگاه شیراز ،بخش برق و الکترونیک
منصور دوست قلعه – دانشگاه شیراز بخش ریاضی

چکیده:

ماهیتا عملکرد تعداد قابل ملاحظه ای از سیستمهای مخابراتی دیجیتالی در اکثر فرآیندهای عملیاتی آنها بر اساس اتفاقهای ورودی ) ) input events شکل میگیرد . بنابراین مدلهای ) Discrete Event Systems ) DEVS از ابزارهای مناسب جهت مدلسازی این سیستمها بشمار میرود . با فراگیر شدن استفاده شبکه های مخابراتی در انتقال اطلاعات بر طرف کردن معضلات این سیستمها از جمله اهداف محققین در دهه اخیر بشمار میرود . طبیعی است جهت گره گشایی مشکلات و طراحی بهینه این سیستمها، در اختیار داشتن مدلی مناسب از ضروریات می باشد . لازم به ذکر است که در مقالات گوناگون پس از دستیابی به مدلهای مختلف مبادرت به اعمال کنترل بر این گونه سیستمها شده و عموما کنترل جدا از مدلسازی سیستم بوده است . لیکن چنین بنظر میرسد که استفاده از مدلی که همزمان با همخوانی ذاتی با سیستم مورد مطالعه از هوشمندی لازم جهت تطبیق، مدلسازی و ارایه وضعیت موجود در قالبهایی که سیستم کنترلکننده هوشمند بدون نیاز به تفسیر مجدد بتواند از اطلاعات تهیه شده توسط آن استفاده نماید، میتواند کمک شایانی در رسیدن به اهداف کنترل نماید . از آنجا که General Fuzzy Automata بلحاظ مبتنی بر اتفاق بودن ماهیتی شبیه به سیستمهای مخابراتی دارد و نیز دارای مزایای استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی و کنترل است، میتوان از آن بعنوان بستر الگوریتمهای فازی در کنترل ترافیک شبکه های انتقال داده استفاده نمود .