سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی قربان موحد – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیطی
مهدی جعفری – کارشناس ارشد اقلیم دربرنامه ریزی محیطی

چکیده:

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک درمناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی اکوتوریسمی جاذبه های طبیعی کمک نماید تا مناق جاذب محیطی دربرابر آلودگی محیط زیست استفاده برای گذران اوقات فراغت و غیره حفظ شود شهرستان خوی بدلیل بافت قدیمی پیشینه غنی تاریخی و واقع شدندر حاشیه دریاچه ارومیه از نظر جذب توریسم دارای اهمیت و توان بالایی است هدف اصلی این تحقیق شناخت توان آسایش زیست اقلیمی راحتی بافت فضای بیرون و درون ساختمان و گردشی منطقه در طول ماه های سال است روش تحقیق استفاده از روهشای مختلف اسایش زیست اقلیم ی و بخصصو روش پن واردن است و آن هم شناخت معیار راحتی بافت برای شب و روز در طول ماه های سال است نتایج تحقیق نشان میدهد ماه های مهف اوت و ژوئیه صبح ها و بعدازظهرها مطلوب و درماه های ژانویه فوریه مارس اوریل ژوئن سپتامبر اکتبر نوامبر و دسامبر صبح ها سرد و ظهرها غیر از دوماه ژانویه و فوریه که سرد است بقیه ماه ها مطلوب و مناسب م یباشد