سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود حیرانی اصفهانی – شرکت پژوهنده نیرو
فروزان قاسمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
آرش کیومرثی – دانشگاه صنعتی اصفهان
منصور شهیدی – برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

هزینه دریافت شده توسط تولید کننده انرژی که در مقابل برق مصرف شده توسط مصرف کننده ( بار الکتریکی ) دریافت می گردد بر اساس انتگرال توان اکتیو اندازه گیری شده به کمک اندازه گیرهای انرژی ( وات ساعت متر ) استوار است . بدلیل موجود بودن توان اکتیو و راکتیو هارمونیکی در سیستم قدرت، توان کل جذب شده توسط بارهای هارمونیکی کمتر از توان مؤلفه اصلی است . بر این اساس، تولید کننده انرژی، هزینه کمتری را از بارهای الکتریکی هارمونیکی ( بارهای الکتریکی که تولید هارمونیکی در سیستم قدرت می کنند ) طلب می کند . در مورد بارهای الکتریکی خطی، توان کل جذب شده توسط این بارها بیشتر از توان مؤلفه اصلی است، بنابراین بارهای خطی در محیط های هارمونیکی هزینه بیشتر در مقابل آنچه مصرف می کنند می پردازند . در این مقاله پیشنهاد می گردد که هزینه توان مصرف کنندگان بزرگ صنعتی براساس توان مؤلفه اصلی محاسبه گردد . مچنین بارهای غیر خطی هارمونیک زا تا حدی ملزم به پرداخت جریمه آلودگی سیستم قدرت گردند .