سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن قاضی خانی – استادیارگروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
سیدسعید سزاوارسیدی – محقق ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پژوهش حاضر در پی یافتن راهکاری عملی برای بررسی روشهای آزمایش استاندارد آلودگی و تشخیص هماهنگیاین روشها با نوع استفاده وسائل نقلیه سنگین حمل و نقل شهری در ایران است. اشتعال در این موتورها با تولید مقدار زیادی دوده و دیگر آلودگی ها است، که مهمترین دلیل آن به علت نیافتن هوا یکافی در فرآیند اشتعال و طولانی شدن سه مرحله اول اشتعال می باشد. توان بار جاده (Road Load Power(RLP)) پارامتری است که شرایط واقعی استفاده از وسیله نقلیه در جاده را مشخص می نماید . استانداردهای انداز هگیری آلودگی در وسایل نقلیه می بایستی در هر کشوری با تغییرات RLP آنها متناسب باشد. مشخصات فیزیکی جاده ، جرم وسیلة نقلیه ، شرائط آئرودینامیک و رفتار رانندگی در میزان آلودگی نقش تعیین کننده ای دارند . در این پروژه با آزمایش کامیونت خاور مدل LP808 در تناژهای مختلف توان RLP ، گشتاور تولیدی موتور در جاده RLP و زمان رانندگی درهر وضعیت دنده در سفرهای درون شهری اندازه گیری شده است. این داده ها با داده های مشابه در روش های آزمایش استاندارد ECE-R49 ، ۱۰۰۳ SAEJ و ESC و ELR مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند روش های آزمایش استاندارد همخوانی قابل توجهی با آزمایش جاده دارند و برای کشورهای مختلف ضمن وجود مشابهت های زیاد با یکدیگر متفاوتند، نتایج آزمایش جاده کامیونت خاور نشان داده است، ضرائب وزنی پنج نقطه تا گشتاور ماکزیمم که در روش ECE-R49 منظور می شود با آزمایش در ایران همخوانی نداشته اما ضرائب وزنی پنج نقطه تا قدرت ماکزیمم این روش با آزمایش جاده در ایران هماهنگی دارد. ضرائب وزنی ۱۰۰۳ SAE-J برای پنج نقطه تا گشتاور ماکزیمم با رفتار رانندگی در ایران همخوانی داشته اما پنج نقطه تا قدرت ماکزیمم این روش با نتایج آزمایش جاده در ایران هماهنگی ندارد.