سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی شیرخانی – مجتمع آموزش عالی ابوریحان
ایرج اله دادی – مجتمع آموزش عالی ابوریحان
حمید رحیمیان مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی توان رقابتی نخود دیم در تراکم های مختلف با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاه آزمایشی در سال ۷۸ در مزرعه مرکز تحقیقات دیم سراررود کرمانشاه انجام شد. این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالبطرح بلوک کامل تصفادی و با چهار تکرار اجرا گردید.