سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مصطفی توانپور – کارشناس دفتر برنامه ریزی امور معاونت انرژی وزارت نیرو و عضوکمیته ف

چکیده:

یکی از مشکلات صنعت برق کشور تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در زمان های پیک مصرف است . ساده ترین راه حل این مشکل احداث نیروگاه های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق است . روشن است که این راه حل به دلیل کمبود منابع راه حل مطلوبی نیست . راه حل دوم کاهش مصرف برق، خاصه در زمانهای پیک است . اما مسلم است که بدون وسایل اندازه گیری که قادر
باشند مصرف زمانهای پیک و غیرپیک را اندازه بگیرند، نمی توان به هدف پیک سایی نایل شد . به عبارت دیگر، تنها با نصب کنتورهای دو یا چند تعرفه و اعمال نرخ های متفاوت برای ساعات پیک و غیر پیک است که می توان مصرف کنندگان را به صرفه جویی در زمانهای پیک تشویق نمود . هزینه ها و منافع طرح از سه دیدگاه مشترکین، صنعت برق و دولت مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دیدگاه چهارمی به نام دیدگاه ملی در کنار یکدیگر دیده شده است .