سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی –
محمدعلی ززولی –
مجتبی حبیبی نژاد –

چکیده:

با پیشرفت علوم و تکنولوژی تولید و مدیریت مواد زائد جامد نیز امروزه بسیار دگرگون شده است . یکی از جذاب ترین گزینه ها د رمدیریت مواد زائد جامد می باشد که دارای صرفه اقتصادی و فواید زیست محیطی قابل توجهی می باشد . در کشور ما کار منسجم و یکپارچه ای تا کنون در کل کشور صورت نگرفته است . تنها در سال ۱۳۸۱ طرح توجیه فنی و اقتصادی بازیافت در کل کشور و استان فارس به اجرا در آمده تا پتانسیل بازیافت تعیین گردد. نخست براساس توزیع جغرافیایی و جمعیتی شش شهر شیراز ، کازرون ، فسا ، مرودشت ، جهرم و فیروزآّباد به عنوان نمونه جهت نمونه برداری و انجام انالیز فیزیکی و شیمیایی انتخاب شدند . درصد اجزا تشکیل دهنده زباله ، چگالی ، درصد رطوبت سرانه زباله خانگی و پارامترهای شیمیایی نسبت C/N , pH ارزش حرارتی مطابق روشهای استاندارد انجام شد و با استفاده از جمعبت موجود در استان کمیت و کیفیت مواد زائد استان تعیین گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سرانه زباله ۶۵۰ گرم به ازای هر نفر در روز ، چگالی برابر ۱۸۰/۴kg/m3 و درصد رطوبت برابر ۶۴/۵% می باشد و کازرون با ۸۶۴ گرم بالاترین و فیروزآّباد با ۴۷۶ پایین ترین سرانه زباله را دارا می باشند . بیشترین درصد اجزا موجود در زباله بررسی شده مربوط به مواد گیاهی با ۶۶/۳% معادل ۱۱۱۴ تن در روز می باشد. بعد از آن پلاستیک ، مقوا و کاغذ به ترتیب با ۱۲/۹۶% و ۳/۳۵% و ۳% تولیدی معادل ۲۰۶ و ۵۶/۳ و ۵۰/۴ تن در روز قرار دارد. نسبت C/N برابر ۳۳ و ارزش حرارتی زباله برابر ۹۰۳۱ کیلوژول بر کیلوگرم می باشد . با توجه به بافت جمعیتی استان و روند افزایش رفاه و کیفیت زندگی پیش بینی می شود که در آینده سرانه زباله روند صعودی داشته باشد. همانطوری که انتظار می رود بیشترین جز موجود در زباله استان مواد گیاهی هستند با این حال در مقایسه با سایر استانها بویژه استانهای همجوار مثل کرمان (۶۸/۲%) و سیستان و بلوچستان ۵۳% در حد انتظار باشد که علت اصلی آن مربوط به الگوی مصرف و شیوه زندگی در این استان است . از سوی دیگر بالا بودن نسبت C/N و رطوبیت زباله امکان تبدیل این بخش قابل توجه را به کود تسهیل می سازد و چون این بخش از لحاظ کمی و کیفی دارای پتانسیلبالایی برای بازیافت بوده ، ضرورت برنامه ریزی و تنظیم نسبت C/N و رطوبت کاملا مشهود می باشد . با این حال موفیت این برنامه منوط به افزایش آگاهی و مشارکت عمومیم برای انجام موثر و پیگیر بازیافت از مبدا می باشد . سایر اجزا قابل بازیافت در زباله استان به ترتیب پلاستیک ، مقوا و کاغذ می باشد که هر سه می تواند بازده اقتصادی مناسبی به دنبال داشته باشند.