سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده ثمرین – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
شهاب یزدانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تبریز
محسن مؤید – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه در ۲۰ کیلومتری جاده ی قدیم تبریز-اهر قرار دارد. در این منطقه توده های ساب ولکانیک متعددی قرار دارد که بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی و کانی شناسی ترکیب ریولیت تا داسیت دارند. کانی سازی آنها در داخل ماسه سنگهای با سیمان آهکی و به سن میوسن انجام شده است. کانی سازی به صورت پرکننده ی فضای خالی (رگه ای) و پراکنده است که حاصل محلولهای هیدروترمالی نشأت گرفته از توده های ساب ولکانیک منطقه می باشد.