سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر صرافی – بخش مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمدصادق حسینی – بخش شیمی ، دانشکده علوم ، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجید طهمورسی – پژوهشکده مواد ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته ، ماهان ، کرم

چکیده:

مونتموریلونیت به عنوان یک کانی رسی با خواص فیزیکو شیمیایی منحصر به فرد ، کاربردهای متنوعی در صنعت پیدا کرده است . نوع و مقدار کاتیون های بین لایه ای مونتموریلونیت باعث تغییر در خواص این رس می شود . در این تحقیق ابتدا چهار نمونه مونتوریلونیت استان کرمان از اتیلن گلیکول اشباع شده و سپس الگوهای پراش اشعه ایکس آنها قبل و بعد از گیلکول زنی به دست آمد . نتایج نشان داد جذب مولکولهای اتیلن گیلکول درون فضاهای مبنایی مونتموریلونیت ، d001 را افزایش داده و باعث تورم کریستالی آن گردید . این پدیده در نمونه ای که عمده کاتیون بین لایه ای آن سدیم بود بیشتریم مقدار را به خود گرفت ولی در نمونه هایی که میزان سدیم آنها کمتر و کلسیم و منیزیم بیشتر بود ، شدت تورم کریستالی کمتر شد .