سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید حسین نتاج – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
عزالدین مهاجرانی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

سیستم های پلیمری آلاییده با رنگینه به خاطر قابلیت شان در ضبط توری های هولوگرافیک مورد توجه قرار دارند . این خاصیت را می تـوان بـا بازجهـت یابی و فوتوایزومریزاسیون سیس _ ترنس مولکولها بوسیله قطبش نور توجیه کرد . در این مقاله، از روش های هولوگرافی شـدتی و قطبـشی بـه منظـور بررسی فرایندهای نوری القایی در حین تشکیل توری هولوگرافیک در فیلم نازک پلیمر آلاییده با رنگینه Methyl Red استفاده و اثـر توانهـای متفـاوت پمپ بررسی شده است .