سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بیات، – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان
حمیدرضا خالصی فرد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان

چکیده:

ضخامت اپتیکی جو زنجان از مهر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷ توسط شیدسنج خورشیدی در ۸ کانال طول موجی بررسی شده است. از این دادهها عمق اپتیکی هواویزها، میزان بخار آب ستونی و نمای آنگستروم بدست آمدهاند. بیشترین میزان غبار در ماههای فروردین و اردیبهشت و کمترین مقدار آن در مهر و دی مشاهده شده است. نمای آنگستروم نشان میدهد که اغلب هواویزهای زنجان بزرگتر از ۰/۵ میکرون هستند. هواویزهای جو زنجان از دو منشاء گردوغباری یا آلودگی شهری/صنعتی تشکیل شدهاند که هواویزهای شهری/صنعتی ۵۰ % هواویزهای گردوغباری هستند