سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی احمدی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)
مهدی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)
قاسم ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)
امین امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در این مقاله با توجه به نقش توزیع تنش در تعیین عمر مفید سازه های لوله ای و تاثیر هندسه اتصال و نوع بارگذاری برآن، به بررسی توزیع تنش و تعیین مقدار و موقعیت تنش نقطه حاد در اطراف فصل مشترک انواع اتصالات لوله ای صفحه ای ، تحت سه بارگذاری محوری، خمش داخل صفحه و خمش خارج از صفحه ، و یک بارگذاری ترکیبی پیشنهادی پرداخته شده است.