سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی یوسف نیا – کارشناس شرکت پژوهش صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله توزیع تنش در ورق با بازشو استوروئیدی و تمرکز تنش در اطراف آن به کمک روش اجزای محدود مورد بررسی قرار گیرد. بازشوهای استروئیدی با کمکخانواده منحنی های استروئیدی که بین دایره (یا بیضی) و مربع (یا مستطیل) قرار میگیرند، شکل می گیرند. منحنی های استوروئیدی منحنی هایی کاربردی بوده و نیازهای طراحی بازشو را در حوزه های ساخت اتومبیل، هواپیما و یا کشتی برآورده می سازند. چند حالت از تحلیل تنش در بازشو دراین مقاله ارائه می گردد. بر اساس نتایج می توان اذعان نمود که این دسته بازشوها، برتری هایی نسبت به دیگر انواع بازشوها داشته و بر این اساس توصیه میگردد کهاین بازشوها در عمل خصوصا در ساخت کشتی مورد استفاده قرار گیرند.