سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی احمدی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)
قاسم ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)
امین امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)
مهدی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

موقعیت تنش نقطه حاد در طول جوش اتصالات ، شروع ترک را متاثر می کند؛ لذا توزیع تنش اثر مهمی بر انتشار ترک و پیش بینی عمر مفید اتصالات لوله ای دارد. در این مقاله ابتدا با هر دو روش عددی و آزمایشگاهی ، توزیع تنش اتصالات لوله ای T تحت بارگذاری محوری بررسی شده است. سپس یک مطالعه پارامتریک جهت بررسی اثر سه پارامتر هندسی اتصالات لوله ای بر توزیع تنش انجام گرفته است.