سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید تقی مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید جمال حسینی پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالحمید گرجی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر تغییر زاویه قالب بر روی توزیع جریان مواد ، مورد بررسی قرار گرفته است . در این فرآیند از مندرل متحرک و قالب های مخروطی برای تولید لوله های توخالی با نسبت اکستروژن ثابت ، استفاده شده است . بررسی ها ، برروی لوله های ساخته شده از جنس مواد دو فلزی آلومینیوم و مس انجام گرفته است ، که در یک حالت آلومینیوم به عنوان هسته و مس به عنوان پوسته (Al-Cu) و درحالت دوم مس به عنوان هسته و آلومینیوم به عنوان پوسته (Cu-Al) به کار برده می شود . توزیع جریان مواد در لوله های اکسترود شده (Al-Cu) قبل و بعد از اکسترود تقریبا یکنواخت است در حالیکه این حالت برای لوله های (CU-AL) رخ نداده است . همچنین با کاهش یافتن زاویه قالب توزیع جریان مواد چه برای لوله های (Al-Cu) و چه برای لوله های (CU-AL) بهتر و یکنواخت تر می شود.