سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فرزدی – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
فرزاد فتحیان – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز – دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله از روش المان مرزی (BEM) برای پیدا کردن توزیع دما و زمان ذوب چدن استفاده شده است . این روش، شامل تبدیل معادله دیفرانسیل جزئی به یک معادله انتگرالی در برگیرنده جملات مرزی و نهایتا حل عددی این معادله انتگرالی می باشد . همچنین المان و توابع درون یاب ثابت برای مرزها و بازه زمانی بکار گرفته شده است . در فرمول بندی معادلات انتگرال مرزی، از تکنیک جواب اساسی وابسته به زمان ومکان و در تحلیل فرایند تغییر فاز از روش مرز ثابت به همراه تکنیک بهبود دما (Temperature Recovery Method) برای شبیه سازی این فرایند استفاده شده است . در پایان مسائلی نمونه برای بیان قدرت و صحت این روش در مسائل تغییر فاز حل شده تا با نتایج بدست آمده از ansys مقایسه شده است .