سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود اکبری – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا فراهانی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج ستاری فر – استادیار صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله توزیع دما و تنشهای پسماند ایجاد شده در اتصال جوشی سر به سر دو پلیت غیر همجنس (فولاد کربنی به فولاد زنگ نزن آستنیتی)، با انجام تحلیل ترمو – الاستو-پلاستیک و به روش المان محدود محاسبه شده است. برای بررسی اثر دو جنسی شدن اتصال بر روی تنشهای پسماند، اتصالات همجنس مشابهی از فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن آستنیتی نیز مدل شده است. جهت ارزیابی صحت نتایج بدست آمده ، نتایج این آنالیز ها با نتایج حاصل از اندازه گیری تجربی تنشهای پسماند با استفاده از روش کرنش سنجی سوراخ مقایسه شده است.