سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی مشکینی – استادیار بخش جراحی مغز و اعصاب
بابک محبوبی – دستیار بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی ، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

نوروتروماها مشتمل بر ضربه به سر و ستون فقرات است که ناشی از علل مختلف می باشند که شامل حوادث جاده ای، سقوط، خشونتها و وقایع طبیعی می باشند. شیوع این علل بر حسب زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است.لذا شیوه نوروتروماها هم بر حسب زمانها و مکان های مختلف متغیر است. این مقاله به توزیع زمانی بیماراننوروترومائی که در بخش جراحی مغز بیمارستان امام در ۵ سال اخیر بستری شده اند می پردازد. در این مقاله توزیع بیماران نوروترومائی بر حسب سالها، فصلها، ماههاو ایام هفتهو روزهای ماه بررسیمی شودتا حداکثر و حداقل و میانگین شیوه نوروتروماها مشخص شود تا بر حسب حداکثر شیوع، تمهیدات و پیشنهادات لازم برای کاهش بروز توروتروماها و همچنین افزایش اقدامات امدادی، ترابری و تشخیصی درمانی بیماران در زمانهای پیک پیشگیری از عوارض نوروتروما ارائه می شود.