سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران
خمینی بزاز – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کنترا و مدیریت رسوب در شبکه های آبیاری و زهکشی در جهت اطمینان از بهره برداری مناسب و طولانی مدت از این تاسیسات برای انتقال آب مورد نیاز امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. اشراف کامل بر رفتار حرکتی رسوبی که همراه جریان به شبکه ها انتقال می یابند نیاز به مظالعات بسیار دقیق در زمینه اثر عوامل خصوصیات رسوب و پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار در روند نرسیب با فرسایش رسوب دارند. از جمله عواملی که به شناخت رفتار رسوب در کانال ها کمک می کند، تغییرات عمقی رسوب معلق می باشد. در صورتیکه بتوان این تغییرات را با دقت قابل قبولی پیش بینی کرد می توان از آن در طراحی حوضچه های ترسیب و همچنین ظرفیت انتقال رسوب در کانال های آبیاری استفاده کرد.
در این تحقیق با استفاده از تزریق رسوب (از دو نوع رسوب ریز دانه حاوی سیلت و رس، و درشت دانه حاوی ماسه نرم) به وسیله دستگاه تخلیه رسوب (که قابلیت تخلیه با مقادیر متغیر و دلخواه را دارا می باشد) در یک کانال بتنی با مقطع مستطیلی و طراحی نمونه بردار و نمونه برداری همزمان در ۲۵ نقطه از مخلوط آب و رسوب در عمق ها و بازه های طولی مختلف، و تعیین غلظت رسوب در نمونه ها (با استفاده از فیلتراسیون و سانتریفیوژ و خشک کردن ذرات در آون و توزین)، رفتار حرکتی ذرات معلق در رابطه با تشکیل روفیل عمقی غلظت در کانال بررسی شده است.