سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نجفی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
وحید حدادی اصل –
حسین روغنی ممقانی –
مهدی سلامی کلجاهی –

چکیده:

در این کار با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو، تغییرات وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی با درصد تبدیل و با در نظر گرفتن اثر ژل برای پلیمریزاسیون استایرن با روش ATRP و در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد بررسی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد درجه تبدیل با زمان روند افزایشی دارد و سرعت افزایش آن با در نظر گرفتن اثر ژل بیشتر است. نتایج شبیه سازی برای درجه تبدیل انطباق خوبی با نتایج تجربی دارد که نشان از صحت داده های شبیه سازی است. نتایج نشان می دهد نمودار تغییرات متوسط عددی و وزنی وزن مولکولی با درصد تبدیل به دلیل اثر ژل از حالت خطی انحراف کمی نشان میدهد. توزیع وزن مولکولی نیز با پیشرفت واکنش باریکتر شده است به نحوی که شاخص پراکندگی از مقادیر بزرگتر از ۲ شروع و در انتهای واکنش به حدود ۱/۳ میرسد. توزیع باریک وزن مولکولی حاصل از شبیه سازی ، شاخص پراکندگی بسیار پایین پلیمر حاصل را نشان میدهد.