سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

گوهر رستگار زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان
محبوبه نجمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان

چکیده:

جهت تفکیک این بهمن های الکترومغناطیسی از بهمن های مادرونی ، روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از روشها بررسی وجود hump در توزیع عرضی نور چرنگوف در بهمن پرتو گاما است. در این مقاله به بررسی ویژگیهایhump و ارتباط آن با ارتفاع رصد خانه پرداخته شده است ما نشان داده ایم که محل وقوع hump به ارتفاع سطح مشاهده بستگی دارد و نیز شدت آن با افزایش انرژی زیاد می شود. شبیه سازیها با برنامه CORSIKA در محدوده انرژی ۱۲۰۰-۵۰ Gevو سطوح مشاهده مختلف برای ۱۵۰۰۰ اولیه گاما انجام شده است.