سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا اردبیلی –
بهروز رفیعی –
حجت خداپرست شریفی –
حسن محسنی –

چکیده:

در این تحقیق برای تأمین میزان آلودگی رسوبات سطح این به بستر تالاب انزلی نسبت به دو فلز سنگین CD و PB ، ۲۳ نمونه رسوبی از سطح بستر تمامی حوزه‌های تالاب تا مورد ۶۰ CM برداشت شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، همانند PH و در صد ماده آلی LOI و بافت رسوبی رسوبات تعیین شده و برای تعیین غلظت عناصر سنگین مورد مطالعه نیز از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. مقایسه نتایج حاصله با غلظت استاندارد فلزات مذکور و محاسبه فاکتور غنی‌شدگی برای آن‌ها، بیانگر آن است که غلظت فلز سرب در این رسوبات پایین‌تر از حد استاندارد است اما فلز کادمیوم دارای غلظت دی بیش از دو برابر حد استاندارد بوده و آلودگی رسوبات بستر تالاب را نسبت به این فلز نشان می‌دهد. این آلودگی بیشتر حاصل فعالیت‌های انسانی ( آنتروپوژنیک ) بود و در اثر استفاده بیش از حد توده‌ها و سموم شیمیایی در مزارع و شالی سال‌های اطراف تالاب و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی و زباله به درون تالاب و رودخانه‌های منتهی به آن ایجاد شده است که در صورت عدم کنترل، باعث به خطر افتادن سیستم موجودات زنده این اکوسیستم زیبا خواهد شد.